×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

عمل جراحی باز تنگی مجرا نیاز به برنامه های آموزشی بیشتری دارد.

عمل جراحی باز تنگی مجرا نیاز به برنامه های آموزشی بیشتری دارد.

بیشتر
برگزاری 184 امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری مورخ 1403/02/19

برگزاری 184 امین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری مورخ 1403/02/19

بیشتر
پادکست - طرح تحقیقاتی بررسی اثر رمدسیویر در بیماران با نارسایی حاد یا مزمن کلیه مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان شهدای تجریش در سال 1400

پادکست - طرح تحقیقاتی بررسی اثر رمدسیویر در بیماران با نارسایی حاد یا مزمن کلیه مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان شهدای تجریش در سال 1400

بیشتر
پادکست ـ طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر هورمون کیس پپتین بر روی تکامل فولیکول های پریموردیال حاصل از تخمدان انسانی  از طریق مسیر  PI3AKT در محیط  invitro

پادکست ـ طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر هورمون کیس پپتین بر روی تکامل فولیکول های پریموردیال حاصل از تخمدان انسانی از طریق مسیر PI3AKT در محیط invitro

بیشتر
استفاده از داروی رمدسیور در بیماران مبتلا به کرونا و نارسایی کلیوی موجب بهبودی چشمگیر در آنان خواهد شد.

استفاده از داروی رمدسیور در بیماران مبتلا به کرونا و نارسایی کلیوی موجب بهبودی چشمگیر در آنان خواهد شد.

بیشتر
برگزاری کنگره سالیانه انجمن ارولوژی اروپا با حضور اساتید برجسته سراسر دنیا

برگزاری کنگره سالیانه انجمن ارولوژی اروپا با حضور اساتید برجسته سراسر دنیا

بیشتر
پادکست ـ طرح تحقیقاتی بررسی اثر آنتی اکسیدانی کیس پپتین بر میزان آپوپتوز و بلوغ فولیکولهای تخمدان انسانی در محیط کشت به دنبال فرآیند انجماد-ذوب

پادکست ـ طرح تحقیقاتی بررسی اثر آنتی اکسیدانی کیس پپتین بر میزان آپوپتوز و بلوغ فولیکولهای تخمدان انسانی در محیط کشت به دنبال فرآیند انجماد-ذوب

بیشتر
اضافه کردن آنتی اکسیدان کیس پپتین به محیط انجماد تخمدان باعث بهبود نتایج حفظ باروری می گردد

اضافه کردن آنتی اکسیدان کیس پپتین به محیط انجماد تخمدان باعث بهبود نتایج حفظ باروری می گردد

بیشتر
تنظیمات قالب